Kommende arrangementer

 • Thorsminde Kirke
 • 24. juli 2024 19:30
 • Thorsminde Kirke
 • 28. august 2024 19:30

Tidligere arrangementer

 • Thorsminde Kirke
 • 19. juni 2024 19:30
 • Præsteboligen
 • 5. marts 2024 19:30
Kom og hør – en historie.
Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil fortælle eller læse en historie op efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Torsdag d.18.januar kl.19.30: Anette Lillevang læser op fra Jeppe Aakjærs Af gammel Jehannes hans Biwelskistaarri.

Torsdag d.15.februar kl.19.30: Jakob Sandal fortæller om K.L. Aastrup ud fra Aastrups erindringer.

Tirsdag d.5.marts kl.19.30: Rita Sønderby fortæller Ole A. Olesen, ud fra Olav T. Olesens erindringer.
ALLE er velkomne
 • Præsteboligen
 • 15. februar 2024 19:30
Kom og hør – en historie.
Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil fortælle eller læse en historie op efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Torsdag d.18.januar kl.19.30: Anette Lillevang læser op fra Jeppe Aakjærs Af gammel Jehannes hans Biwelskistaarri.

Torsdag d.15.februar kl.19.30: Jakob Sandal fortæller om K.L. Aastrup ud fra Aastrups erindringer.

Tirsdag d.5.marts kl.19.30: Rita Sønderby fortæller Ole A. Olesen, ud fra Olav T. Olesens erindringer.
ALLE er velkomne
 • Præsteboligen
 • 1. februar 2024 19:30
Studiekreds.
Tanken er at mødes om læsning af forskellige værker, som er af teologisk, kirkelig eller eksistentiel betydning.
Første værk er C.S. Lewis Den store skilsmisse – En drøm, som er udkommet på forlaget Prorex i år.
Bogen er en fortælling, en slags fantasi, hvor forfatteren finder sig selv i helvede og derpå i en bus, på vej til himlen. Undervejs møder han overnaturlige væsner, som sætter hverdagslivet i relief og afslører forskellen på himmel og helvede og at helvedes porte er låst indefra.
Bogen er på 168 sider og kræver ingen forudsætninger.
Studiekredsen foregår ved, at jeg gennemgår hovedforløbet i bogen, og at vi sammen taler om de temaer den tager op.
Hvis der er interesse for det kan der læses flere værker af C.S. Lewis – men det kan også være værker af andre forfattere eller skrifter fra Bibelen.
Man tilmelder sig ved at kontakte mig –
[email protected] – el. 97495108.
Første gang er torsdag d.1. februar.
Jakob Sandal
 • Præsteboligen
 • 18. januar 2024 19:30
Kom og hør – en historie.
Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil fortælle eller læse en historie op efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Torsdag d.18.januar kl.19.30: Anette Lillevang læser op fra Jeppe Aakjærs Af gammel Jehannes hans Biwelskistaarri.

Torsdag d.15.februar kl.19.30: Jakob Sandal fortæller om K.L. Aastrup ud fra Aastrups erindringer.

Tirsdag d.5.marts kl.19.30: Rita Sønderby fortæller Ole A. Olesen, ud fra Olav T. Olesens erindringer.
ALLE er velkomne
 • Præsteboligen
 • 7. januar 2024 19:30
Danmarks største enmandshær – Kaj Munk.

Foredrag v. Jon Høgh, søndag d.7.januar kl.19.30, i Husby præsteboligs konfirmandstue.

Den 4. januar er det 80 året for mordet på Kaj Munk. I den anledning kommer Jon Høgh, og fortæller om, hvorfor Kaj Munks liv endte, som det gjorde:
”Foredraget vil handle om, hvordan Kaj Munk blev optaget af diktaturet, der førte til hans beundring af Hitler og Mussolini, - hans brud med diktatorerne og hans optagethed af at få Danmark frelst igennem krig og besættelse. Det er kamp, der fører til arrestationen og mordet på ham.”
Alle er velkomne.
 • Thorsminde kirke
 • 17. december 2023 15:00
Julekoncert med Kammerkoret Vokal Vest
3.søndag i advent d.17. december kl.15.00 i Thorsminde kirke.
Vokal Vest synger danske advents- og julesalmer, engelske Christmas Carols og O magnum mysterium, som udtrykker det store mysterium, at himlens hersker blev født blandt dyr her på jorden.
Vokal Vest er et kammerkor med 13 medlemmer, som er grundlagt af organisten ved Ringkøbing Kirke, Klaus V. Jensen, som også er korets dirigent. De fleste af kormedlemmerne har baggrund som organister, kirkesanger eller musiklærere. En stor del af korets repertoire er kirkemusik, da koret ofte holder kirkekoncerter og fungerer som Ringkøbing kirkes faste kor til påske og jul.
Alle er velkomne.
 • Sdr. Nissum kirke
 • 10. december 2023 16:00
Lucia-optog - Under gudstjenesten i Sdr. Nissum Kirke søndag d.10. dec. kl. 16 vil drenge og piger fra Sdr. Nissum sogn gå Lucia-optog. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og juice med klejner.
 • Pærsteboligens konfirmandstue
 • 7. november 2023 19:30
Efterårsmøde - ”Den store krig”
Foredrag v. Thorkil Sohn.
Tirsdag d.7.november kl.19.30 – Husby præsteboligs konfirmandstue.
Foredraget handler om 1. verdenskrig eller den store krig/verdenskrigen, som den blev kaldt dengang. Man vidste jo ikke, at der kom en nummer 2 – selv om afslutningen og den efterfølgende fredsaftale faktisk lagde grunden til den næste.
Og selv om det er længe siden, så var krigen i høj grad bestemmende for, hvordan verden og verdenskortet ser ud i dag.
I foredraget vil vi også komme ind på Danmarks stilling under 1. verdenskrig og de danske sønderjyders situation under tysk herredømme.
Alle er velkomne.
 • Husby Kirke
 • 29. oktober 2023 09:30
 • Husby kirke
 • 29. oktober 2023 09:30
I anledning af Husby Kirkes genåbning holdes der en festgudstjeneste søndag d.29.oktober kl.10.30. Efter gudstjenesten er alle velkomne til frokost på Ledgaard, hvor Husby menighedsråd er vært.
Tilmelding til frokostarrangement senest d.23.oktober til enten
Tage Andersen: [email protected] - eller til Jakob Sandal: [email protected]
 • Husby præstebolig
 • 24. oktober 2023 19:30
Kom og hør – en historie.
Tirsdag d.24. oktober kl.19.30 i præsteboligen:
Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil fortælle eller læse en historie op efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne
 • Konfirmandstuen, Husby
 • 12. september 2023 19:30
Tirsdag d.12.september kl.19.30 i præsteboligen: Poul Erik Sig, Thorsminde, fortæller om sin barndom og opvækst i Ringkøbing.
Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil fortælle eller læse en historie op efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne
 • med start fra kirkerne
 • 17. august 2023 08:00
 • Thorsminde Kirke
 • 19. juli 2023 19:30
 • Præsteboligen
 • 13. april 2023 19:30
 • Sdr. Nissum Kirke
 • 11. december 2022 16:00
Lucia-optog
Under gudstjenesten i Sdr. Nissum Kirke søndag d.11. dec. kl. 16 vil drenge og piger fra Sdr. Nissum og Fjand gå Lucia-optog. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og juice med klejner.
 • Thorsminde, Sdr. Nissum og Husby
 • 27. november 2022 14:00
Gudstjeneste i Thorsminde Kirke kl. 14.00
Herefter kaffe i hallen og julelysene tændes
Arrangør: Menighedsrådene i Husby, Sdr. Nissum, Thorsminde, Idrætsforeningen i Thorsminde og Mindbo Centret

Gudstjeneste i Sdr. Nissum Kirke kl. 16.30
Herefter juletræstænding på torvet og æbleskiver mm i Hallen
Arrangør: Menighedsrådene i Husby, Sdr. Nissum, Thorsminde og Borger-idrætsforening i Sdr. Nissum

Gudstjeneste i Husby Kirke kl 19.00
Herefter samvær i præsteboligen med gløgg og æbleskiver
Arrangør: Menighedsrådene i Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde
 • Husby
 • 31. oktober 2022 18:30
 • "Den grønne Cafe", Multihallen i Sdr. Nissum
 • 11. oktober 2022 19:00
Anne Marie Kristensen, der har været sognepræst i Horsens og nu bor i Sdr. Nissum, vil tage os med på en tur syd for Ækvator. Vi skal til det nordøstlige hjørne af Tanzania til området vest for Victoriasøen, hvor Bukoba er den største by. Hun var i begyndelsen af 1980’erne udsendt af Det danske Missionsselskab, nu Danmission, som lærer på Ntoma Homecraft School. Det var en slags efterskole for unge kvinder, drevet af den lutherske kirke. Undervisningssproget var swahili, som er det officielle sprog i Tanzania. Anne Marie lærte sproget og taler det stadigvæk, for selv om hun kun var i landet en kort årrække, så blev der knyttet nogle stærke venskaber, der er blevet holdt vedlige gennem breve, besøg, mails og What’s App. Vennerne er blevet som familie, ikke mindst den tidligere leder af skolen, Judes Bukambu. Hun er som en søster, og hendes fem børn er nevøer og niecer til Anne Marie, der også er bibi, bedstemor, til Judes’s børnebørn. Familiebegrebet er noget bredere end det, vi opererer med til hverdag. Anne Maries tanzaniske mor hedder Apollonia og er omkring 90 – ingen ved det helt præcis. Hun var husmor på skolen og tog sig af alle de praktiske ting. Anne Marie Kristensen har også en datter i Tanzania, en ung forældreløs kvinde, som hun hjalp i forbindelse med et af sine besøg, og som hun stadig har en nær kontakt til.
Anne Marie Kristensen vil i sit foredrag vise billeder og fortælle om landet og om sin familie, især ud fra sit seneste besøg i landet i 2019. Hun lægger vægt på, at selv om Tanzania er et fattigt land, så har hun altid mødt stor gæstfrihed og hjertelighed. Hun synes, det er en stor gevinst at have en familie i Tanzania; det sætter tingene i perspektiv, når man bor i et velfærdssamfund, at man kender nogle i et land, hvor der slet ikke er noget socialt netværk
 • Thorsminde Kirke
 • 25. september 2022 10:30
Høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten vil der være en let frokost
 • Sdr. Nissum Kirke
 • 11. september 2022 10:30
Høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten vil der være en let frokost
 • Husby Kirke
 • 4. september 2022 10:30
Høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten vil der være en let frokost.
 • Thorsminde Kirke
 • 31. august 2022 19:30
 • Vitskøl kloster
 • 23. august 2022 08:00
Menighedsrådets udflugt

Tirsdag d. 23. august inviterer menighedsrådene i Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde til udflugt.
Turen foregår med bus og temaet bliver – ud over hygge og samvær- gamle danske klostre.
Program:
8.00 afgang Thorsminde (P-plads ved ankeret), 8.15 afgang Sdr. Nissum (ved kirken), 8.25 afgang Husby (ved kirken)
Morgenkaffe
Besøg i Ørslevkloster kirke
Middag
13.30-16 Besøg på Vitskøl kloster med klosterruin, klosterhave med lægeplanter og rundvisning i klosterbygningerne. Kaffe.
Hjemtur via Struer og Lemvig
Ca. 18 Hjemkomst Thorsminde, 18.15 Sdr. Nissum og 18.25 Husby

Pris for turen er 200 kr. pr person, der betales i bussen.

Tilmelding til turen inden 15.8. til
Anette Lillevang, 29285383
eller Jette Aamann 20875134

Mvh. menighedsrådene i Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde
 • Thorsminde Kirke
 • 10. august 2022 19:30
 • Thorsminde kirke
 • 13. juli 2022 19:30
 • Thorsminde Kirke
 • 21. juni 2022 19:30
 • Husby Kirke
 • 13. april 2022 19:00
PÅSKEKONCERT OG ANDAGT
Vokal Vest synger romantiske værker af Niels W. Gade og Schubert,
et særpræget og meditativt værk af Arvo Pärt samt kendte og elskede passions- og påskesalmer.

GRATIS ADGANG
 • "Den grønne Cafe", Multihallen i Sdr. Nissum
 • 29. marts 2022 19:30
Kom og hør
Henning Frederiksen, Husby laver et billedforedrag om kirker, herregårde, adel og Danmarkshistorie omkring Nissum Fjord. Foredraget tager udgangspunkt i kirkernes kulturhistoriske levn fra reformationen til enevælden og fører os derfra ud i verden
 • Thorsminde Kirke
 • 2. februar 2022 17:00
Lys i mørket

D. 2.februar er det Kyndelmisse, - en gammel helligdag, som forsvandt med helligdagsreformen i 1770. Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske ”Missa Candelarum” – lysmesse. Det var dagen, hvor man fejrede, at halvdelen af vinteren var gået, da 2.februar ligger midt imellem 1.november og 1.maj. Kyndelmisse er altså en markering af at lyset fortrænger vinterens mørke.
Kyndelmisse er også dagen, hvor Jomfru Maria 40 dage efter fødslen viser Jesus frem i templet – og på den måde er det i sidste ende Jesus selv, som det sande lys i mørket, at vi fejrer d.2.februar.
 • Konfirmandstuen i Husby
 • 25. januar 2022 19:30
Kom og hør – en historie.
Kom og hør en historie, en novelle blive læst op – eller beretning fra menneskelivet blive fortalt.
 • Aflysning aftensang - Thorsminde Kirke
 • 9. december 2021 19:00
 • "Den grønne Cafe", Multihallen i Sdr. Nissum
 • 30. november 2021 19:30
"Feltpræst i Afghanistan" ved Jakob Sandal
 • Husby Kirke
 • 28. november 2021 19:30
Efter gudstjenesten vil der være et arrangement i konfirmandstuen
 • Sdr. Nissum Kirke
 • 28. november 2021 17:00
Gudstjeneste i Sdr. Nissum Kirke kl. 17

Herefter tændes julebelysningen på torvet efterfulgt af hygge med æbleskiver og gløgg i ”Den grønne Cafe”
 • Thorsminde Kirke
 • 28. november 2021 14:00
Efter gudstjenesten vil der være samvær i Mindbo Centret
 • Horsens
 • 10. september 2021 08:00
Ældreudflugt
Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde menighedsråd inviterer til udflugt
fredag den 10. september 2021.
Turen går over Vildbjerg til Horsens med stop ved den genfundne bro.
Middag i Horsens, herefter et besøg på Horsens Statsfængsel
Afgang med dobbeltdækkerbus:
Thorsminde ved ankeret kl. 8:00
Sdr. Nissum kirkeplads kl. 8:10
Husby Kirke kl. 8:15
Hjemkomst ca. kl. 18
Pris 175 kr.
Tilmelding efter først til mølleprincippet –
senest 3. september til:
Jette Aamann 20875134 [email protected]
Anette Lillevang 29285383 - [email protected]
 • Kirkerne
 • 24. december 2020 13:00
AFLYSNING

På grund af covid-19 er alle gudstjenester den 24. december – frem til 3. januar AFLYST
Sognepræsten vil være ved kirkedøren og læse juleevangeliet
den 24. december
Thorsminde Kirke kl. 14.00
Sdr. Nissum Kirke kl. 15.00
Husby Kirke kl 16.00
den 25. december
Husby Kirke kl 9.00
Sdr. Nissum Kirke kl 10.30

Med venlig hilsen menighedsrådene
 • Kirkerne
 • 24. december 2020 13:00
 • Multihallen, Sdr. Nissum
 • 27. oktober 2020 19:30
AFLYST


Efterårsmøde
tirsdag d.27. oktober kl.19.30
i Multihallen i Sdr. Nissum

Genforeningen 1920 – da Sønderjylland blev delt.
Foredrag ved historiker, Jørn Buch, Haderslev
Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag?
Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret under foredraget.
 • Mindbocentret
 • 15. september 2020 19:00
Valgforsamling
I Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde sogne
Der er valg til menighedsrådene og der afholdes valgforsamling i:
Husby, den 15. september 2020 kl. 19:00 i konfirmandstuen
Sdr. Nissum, den 14. september 2020 kl. 19:00 i Den grønne Cafe
Thorsminde, den 15. september 2020 kl. 19:00 i Mindbocenteret.
I Husby skal der vælges 5 medlemmer + suppleanter.
I Sdr. Nissum skal der vælges 3 medlemmer + suppleanter.
I Thorsminde skal der vælges 2 medlemmer + suppleanter.
Mød op og vær med til at sammensætte de nye menighedsråd.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Husby og Sdr. Nissum-Thorsminde
 • Husby konfirmandstuen
 • 15. september 2020 19:00
Valgforsamling
I Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde sogne
Der er valg til menighedsrådene og der afholdes valgforsamling i:
Husby, den 15. september 2020 kl. 19:00 i konfirmandstuen
Sdr. Nissum, den 14. september 2020 kl. 19:00 i Den grønne Cafe
Thorsminde, den 15. september 2020 kl. 19:00 i Mindbocenteret.
I Husby skal der vælges 5 medlemmer + suppleanter.
I Sdr. Nissum skal der vælges 3 medlemmer + suppleanter.
I Thorsminde skal der vælges 2 medlemmer + suppleanter.
Mød op og vær med til at sammensætte de nye menighedsråd.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Husby og Sdr. Nissum-Thorsminde
 • Den grønne Cafe
 • 14. september 2020 19:00
Valgforsamling
I Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde sogne
Der er valg til menighedsrådene og der afholdes valgforsamling i:
Husby, den 15. september 2020 kl. 19:00 i konfirmandstuen
Sdr. Nissum, den 14. september 2020 kl. 19:00 i Den grønne Cafe
Thorsminde, den 15. september 2020 kl. 19:00 i Mindbocenteret.
I Husby skal der vælges 5 medlemmer + suppleanter.
I Sdr. Nissum skal der vælges 3 medlemmer + suppleanter.
I Thorsminde skal der vælges 2 medlemmer + suppleanter.
Mød op og vær med til at sammensætte de nye menighedsråd.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Husby og Sdr. Nissum-Thorsminde
 • Multihallen, Sdr. Nissum
 • 10. september 2020 19:30
Pga. corona afholdes arrangementet i Multihallen i Sdr. Nissum

Dato for flere ”Kom og Hør” aftener vil fremgå af det kommende kirkeblad

Alle er velkomne
 • Husby præstebolig
 • 23. august 2020 14:00
Foredrag ved historiker og foredragsholder, Frank Weber, Staby
Danske frivillige i britisk tjeneste 1945-1949.
Ca. 2.000 danskere blev indrulleret i den britiske hær efter Befrielsen, hvor de kom til at virke i den tids globale brændpunkter. I alt gjorde de danske frivillige tjeneste i 42 britiske regimenter på 72 forskellige destinationer. Fordi de ikke fik nogen offentlig anerkendelse efter deres hjemkomst til Danmark, men derimod mistænkeliggjordes for at have været i fremmed krigstjeneste, er de Englandsfrivillige nogle gange blevet kaldt "Den Glemte Hær". Man medbringer selv kaffe.
Alle er velkomne
 • Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde
 • 4. august 2020 08:00
På grund af Covid-19 er årets udflugt desværre aflyst
 • Thorsminde Kirke
 • 10. juni 2020 17:00
Aflysning
Koncert i Thorsminde Kirke er aflyst
 • Kirkerne
 • 21. maj 2020 00:01
Genåbning af kirkerne til gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Husby, Sdr.Nissum og Thorsminde.

Genåbning vil naturligvis ske i henhold til krav og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

I praksis vil det bl.a sige at der må deltage 12 kirkegængere til en kirkelig handling i Thorsminde kirke. I både Husby og Sdr. Nissum kirker må der deltage 29 kirkegængere til en kirkelig handling. Tallene er eksklusiv kirkens personale.

• Der er håndsprit til fri afbenyttelse i våbenhusene

• Hver anden kirkebænk kan ikke benyttes.

• Der uddeles salmeark ved indgangen. Egen salmebog må gerne medbringes

• Personer fra samme husstand må sidde på samme bænk. Øvrige kirkegængere skal placere sig med 2 meters indbyrdes afstand.

• Præsten spritter sine hænder inden altergang og bruger engangshandkser under omdeling af alterbrødet.

• Ved altergang holder man 1 meters afstand mellem hinanden medmindre man er fra samme husstand

• Alle kirkegængere skal være opmærksomme på at overholde 1 metres ved udgang fra kirken

• Indtil videre vil der ikke være kirkekaffe

• Årets konfirmationer vil finde sted i Sdr. Nissum kirke den 14. juni og i Thorsminde kirke den 22. august

• Til konfirmationen i Sdr. Nissum kirke den 14. juni vil der kun være adgang for de gæster konfirmanderne har inviteret til at deltage.

• Da vi endnu ikke kender retningslinjerne der vil fremkomme for sensommeren,
kan vi endnu ikke oplyse om det i forhold til konfirmationen i Thorsminde kirke.

• Tidligere annoncerede gudstjenester disse dage vil blive aflyst.

• Foreløbig er det også kun inviterede gæster der kan deltage i kirken til begravelser og bisættelser.
Dog er der ingen øvre grænser for deltagerantal på kirkegården.
 • Husby præstebolig
 • 30. april 2020 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.
 • Husby præstebolig
 • 23. april 2020 19:00
Mødet er aflyst pga covid-19
 • Husby præstebolig
 • 16. april 2020 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.
 • Husby Kirke
 • 8. april 2020 19:00
”Midt i den stille uge synger Vokal Vest salmer og kormusik til Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.
Påskens helt centrale rolle i Kristendommen er naturligvis sat i musik op igennem tiden. Dette kan tilhørerne opleve, når koret bl.a. synger renæssancemusik af englænderen Byrd, musik af Mozart, romantisk musik af Elgar og Gade og opstandelsesmusik af den norske Nystedt.
Derudover synger koret nogle sange af Erling Kullberg med tekst af Kaj Munk. Kaj Munk skrev sangene i slutningen af 1940, og de beskriver årets gang i naturen med klare kommentarer til tyskernes besættelse af Danmark.
Vokal Vest er et kammerkor med 12 medlemmer. De fleste af kormedlemmerne har baggrund som organister, kirkesangere eller musiklærere. Koret har eksisteret i 18 år og er hjemhørende i Ringkøbing. Koret er grundlagt og ledet af organisten ved Ringkøbing Kirke, Klaus V. Jensen. Alle er velkomne
 • Husby Sognegård
 • 24. marts 2020 19:30
Genforeningen 1920 – da Sønderjylland blev delt.
Foredrag ved historiker, Jørn Buch, Haderslev
Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920.
Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10.februar 1920. Der var to afstemninger, den første i zone I den 10.februar 1920 med et klart dansk flertal, den anden i zone II den 14.marts 1920, hvor der overalt var tysk flertal.
Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.
Forårsmødet arrangeres i samarbejde med Staby - Madum sogne.
Alle er velkomne
 • Husby præstebolig
 • 9. marts 2020 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.
 • Den Grønne Cafe
 • 18. februar 2020 19:30
Fællesaften med en stakkels københavner, der har tabt sit hjerte til Vestjylland.
Journalisten Mikael Bramsens bog “Bønder og Badegæster” er købt af rigtig mange vestjyder. Mikael Bramsen vil fortælle om sin bog og om de 100 år, hvor hans familie har holdt til i Fjand på Illeborg som badegæster og gårdejere.
Bogen er også et stykke egnshistorie lavet i tæt samarbejde med Sønder Nissum Lokalhistorisk Forening. Kom og hør en mængde sjove historier fra gamle dage.

Foredraget er arrangeret af Sdr.Nissum Borger-og Idrætsforening, Sdr.Nissum Lokalhistorisk Forening og Husby-Sdr.Nissum-Thorsminde Menighedsråd
 • Ølstrup
 • 18. januar 2020 09:30
Kirkehøjskole Ølstrup den 18. januar 2020
GUD DET SKER I KIRKEN
Der holdes gudstjenester som aldrig før i Danmark. Ikke kun om søndagen, men
også mange af ugens andre dage. Dét blomstrende gudstjenesteliv trænger vi til at
tale sammen om. Så det gør vi denne dag i Ølstrup. Med udgangspunkt i den rapport
om gudstjenesten, som er kommet i sommer, vil valgmenighedspræst Margrethe
Koch lægge op til debat.
Er nogle gudstjenester »vigtigere« end andre? Hvorfor holder vi spaghetti-gudstjenester?
Skal man have altergang hver søndag? Hvad synes vi om brug af skærme i
gudstjenesten? Hvordan kan man føle sig velkommen i kirken – og er det vigtigt,
eller kan det blive for hyggeligt? Fylder prædikenen for meget – eller for lidt?
Hvordan har den fælles salmesang det hos os? Hvad skal ændres, og hvad skal bevares?
Og ved vi egentlig, hvad er der regler for?
Margrethe Koch er valgmenighedspræst i Holstebro og har været
medlem af den arbejdsgruppe, som biskopperne nedsatte i 2016 til
at forberede en bred debat om folkekirkens gudstjeneste. Arbejdsgruppen
afsluttede sit arbejde med gudstjenesterapporten, som blev
sendt ud til menighedsrådene i forsommeren 2019.
Dagen program:
09:30 Morgenandagt i Ølstrup kirke v. Margrethe Koch.
10:00 Fortælling om Nolde altertavlen.
10:20 Formiddagskaffe i Kernen (Hallen i Ølstrup).
10:45 Oplæg ved Margrethe Koch.
12.15 Frokost.
13:00 Samtalesalon over dagens emne.
14:00 Opsamling – Kaffe og afslutning.
Pris & tilmelding: senest 10. januar ved betaling af 100 kr. pr person.
Mærket »Kirkehøjskole« – til bankkonto 7650 2504111 eller MobilePay 41557
Arr. Torsted, Hover, Ølstrup menighedsråd.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ringkøbing provstis nordvestligste sogne.
 • Husby Kirke
 • 1. december 2019 19:00
Gudstjeneste med efterfølgende adventsarrangement i præsteboligen
 • Sdr. Nissum Kirke
 • 1. december 2019 16:30
Gudstjeneste i kirken. Efterfølgende tændes byens julebelysning og hyggelig samvær i "Den grønne Cafe"
Arr: BIF og Menighedsrådet
 • Thorsminde Kirke
 • 1. december 2019 13:30
Gudstjeneste i kirken med efterfølgende samvær i "Mindbocentret"
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 26. november 2019 19:30
 • Husby Kirke
 • 24. november 2019 19:00
Julekoncert med koret ”Gesta Danorum”. Der vil blive sunget advents- og julesange og også være fælles salmer.
Gesta Danorum er et kammerkor, som hører hjemme i Holstebro. Grunden hertil blev lagt i 1989 af organisten Ole Brinth, som på det tidspunkt var organist ved Viborg Domkirke. Oprindeligt arbejdede koret udelukkende med dansk kormusik – heraf navnet, som betyder ”Danernes Gerninger”, jf. titlen på Saxos Danmarkskrønike.
Efter nogle år udvidedes repertoiret, og i dag synger koret en bred vifte af såvel kirkelig som verdslig klassisk kormusik fra renæssancen og frem til i dag.
Jesper Fjord, korets dirigent, er uddannet cand.mag. i musik og dramaturgi fra Aarhus Universitet 2002. Siden da har han arbejdet som gymnasielærer på Holstebro Gymnasium og HF. Sideløbende med sin lærervirksomhed har Jesper sunget i forskellige klassiske korsammenhænge bl.a. som tenor i det professionelt arbejdende mandskor Vox Aros de sidste 10 år. Jesper har tidligere dirigeret Gesta Danorum 2003-2007 og vendte tilbage januar 2016. Med en forkærlighed for især kormusik fra det 19. og 20 århundrede arbejder dirigenten med at tilstræbe den skandinaviske slanke og lyriske kortradition. Alle er velkomne
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 12. november 2019 19:30
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark
v. museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum

Når man flyver lavt hen over landskabet, kan man se en masse spor af vore forfædres virke i de gule kornmarker – bebyggelser, grave, marksystemer, forsvarsanlæg og meget mere. Kom og hør Lis Helles Olesen fortælle om, hvordan det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt på Holstebro Museum afdækker mulighederne i luftfotoarkæologien i Danmark. Der fremlægges resultater fra flyvninger med vægt på området omkring Nissum Fjord, brug af droner, laserscanninger m.m. Foredraget ledsages af luftfotos fra flyvninger med masser af spor af menneskers aktiviteter fra stenalder til nutid.
Alle er velkomne.
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 1. oktober 2019 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage
ALLE er velkomne.
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 17. september 2019 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage


– ALLE er velkomne.
 • Husby Præstebolig
 • 31. august 2019 14:00
Sommermøde - Biskop Elof Westergaard taler.
 • Til Jelling
 • 6. august 2019 08:00
Tirsdag den 6. august inviterer Husby-Sdr. Nissum-Thorsminde Menighedsråd på udflugt
Turen går til Jelling, hvor vi vil få fortælling og historien bag Jelling.
Mulighed for selv at gå rundt og se kirken m.m.
Formiddagskaffen får vi på Aulum Fritidscenter, middagsmaden på Hopballe Møllekro og eftermiddagskaffen i Stauning.
Afgang: Thorsminde kl. 8.00 – Sdr. Nissum kl. 8.10 – Husby kl. 8.15.
Hjemkomst ca. kl 18.00. Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest den 22. juli til Kirsten Bendtsen tlf. 22734114
 • Husby Præstebolig
 • 10. april 2019 19:30
Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.30. januar kl.19.30, onsdag d.6. marts kl.19.30 og onsdag d.10. april kl.19.30.
 • Husby Præstebolig
 • 6. marts 2019 19:30
Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.30. januar kl.19.30, onsdag d.6. marts kl.19.30 og onsdag d.10. april kl.19.30.
 • Husby Præstebolig
 • 30. januar 2019 19:30
Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.30. januar kl.19.30, onsdag d.6. marts kl.19.30 og onsdag d.10. april kl.19.30.
 • Tim
 • 26. januar 2019 09:00
Kirkehøjskole 26.januar 2019: Danmark i 1000 år
2019 er 1000 året for Dannebrog som Danmarks og danskernes kendemærke. - Hvad var det, der begyndte med os i Valdemarstiden? - Hvad var det for et folk, nation og samfund vi blev til? - Hvad skal det blive til med folk og kristendom?
Foredragsholdere:
Hans Raun Iversen, tidl. lektor i Praktisk Teologi: ”Hvad siger kristendommens historie i Danmark om dens fremtid? ”
Ove Korsgaard, Professor DPU og Århus Universitet: ”Hvad var det, vi blev til – og hvad skal det blive til med os? – Folk, samfund og dannelse som arv og fremtid”.
Program:
09.00: - Gudstjeneste i Tim kirke
10.00: Kaffe i Tim hallen.
10.30: Foredrag v. Hans Raun Iversen.
11.30: Frokost
12.30: Foredrag v. Ove Korsgaard
13.30: Drøftelse
14.00: Kaffe og afslutning-
Tilmelding: senest 19.jan. ved betaling af 125, - /person.
Mærket Kirkehøjskole – til enten bankkonto: 7670 1461214 eller MobilePay 78774.

Arrangeret af menighedsrådene i Vemb – Gørding – Bur – Ulfborg – Husby – Sdr. Nissum – Thorsminde – Staby – Madum – Tim – Stadil – Vedersø – Hover – Torsted - Ølstrup
 • Sdr.Nissum kirke
 • 16. december 2018 19:30
Kammerkoret Vokal Vest er et velsyngende kammerkor med 12 medlemmer. De fleste af kormedlemmerne har baggrund som organister, kirkesangere eller musiklærere. Koret har eksisteret i 16 år og er hjemhørende i Ringkøbing. Vokal Vest har sunget koncerter rundt omkring i Danmark, i Nordtyskland – og selvfølgelig i hjembyen Ringkøbing. Koret er grundlagt og ledet af organisten ved Ringkøbing Kirke, Klaus V. Jensen.

Koncerten byder på kendte danske julesalmer i traditionelle og nye udførsler, engelske Christmas Carols og uddrag af Bachs juleoratorium.

Efter koncerten er der kaffe med fællessang og korsang.

Arrangør: Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde menighedsråd
 • Staby Kirke
 • 28. november 2018 19:30
Der vil være et udvalg af de kendte, danske julesange og engelske Christmas Carols samt enkelte nyere indslag i julerepertoiret. Endelig vil der også være fællessalmer.
Midtjysk Kammerkor blev dannet i 2011 og består af sangere fra Viborg og fra det midtjyske område. Koncerten ledes af Midtjysk Kammerkors dirigent, Søren Birch.
Koncerten er gratis. Alle er velkomne.
Arrangør: ’De vestlige Sogne’, Ulfborg, Staby - Madum Menighedsråd
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 22. november 2018 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i efteråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.12.september kl.19.30: Oplæsning ved Hanne Lerager,
Onsdag d.3.oktober kl.19.30: Oplæsning ved Anette Lillevang.
Torsdag d.22.november kl.19.30: Oplæsning ved Jakob Sandal.
 • Husby Præstebolig
 • 13. november 2018 19:30
Karen Jeppe og det armenske folkemord i 1915. v. højskolelærer, Steen Espensen
Tirsdag d.13.11. kl.19.30 i Husby præstebolig.

Et foredrag om de danske kvinder, der før og under 1. Verdenskrig arbejde i Armenien. Karen Jeppe er den, der huskes bedst, men også andre kvinder arbejdede blandt det forfulgt folk, som sygeplejersker, undervisere og ledere af børnehjem. De oplevede på nærmeste hold det armenske folkemord, hvor mindst 1 million mennesker omkom.
I årene efter krigen fortsatte de deres arbejde blandt armenske flygtede eller fordrevne kvinder og børn i Syrien og Libanon.
Karen Jeppe blev inspireret til sit arbejde af forfatteren og sprogforskeren Åge Meyer Benedictsen, der havde sommerbolig i Nørre Vium.
I foredraget vil Steen Espensen fortælle Karen Jeppes dramatiske historie og komme ind på, hvorfor det armenske folkemord stadigvæk kan sætte sindene i kog.

Alle er velkomne.
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 3. oktober 2018 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i efteråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.12.september kl.19.30: Oplæsning ved Hanne Lerager,
Onsdag d.3.oktober kl.19.30: Oplæsning ved Anette Lillevang.
Torsdag d.22.november kl.19.30: Oplæsning ved Jakob Sandal.
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 12. september 2018 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i efteråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.12.september kl.19.30: Oplæsning ved Hanne Lerager,
Onsdag d.3.oktober kl.19.30: Oplæsning ved Anette Lillevang.
Torsdag d.22.november kl.19.30: Oplæsning ved Jakob Sandal.
 • Viborg Domkirke
 • 1. august 2018 08:00
Husby-Sdr.Nissum-Thorsminde Menighedsråd inviterer på udflugt onsdag den 1. august
Turen går til Viborg Domkirke og ”Bruunshaab gamle papfabrik”. Begge steder med rundvisning.
Formiddagskaffe i Mejrup fritidscenter, middagsmad på Golf Hotel i Viborg og eftermiddagskaffe i Videbæk.
Afgang: Thorsminde kl. 8.00 - Sdr. Nissum kl. 8.10 - Husby kl. 8.15
Hjemkomst ca. kl. 18.30 - Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest den23. juli til Kirsten Bendtsen Tlf. 22734114
 • Husby Præstebolig
 • 10. juni 2018 14:00
Tidl. direktør ved TV Midt Vest, Cand. teol. Ivar Brændgaard, vil tale om ”Mediernes magt og snarlige afmagt”.
”Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få meget magtfulde mennesker til milliardærer.
De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.
Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vor demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, og verdensmonopoler som Facebook kan få os til at længes tilbage til de traditionelle mediers tro-værdige filtrering af nyhedsstrømmene”.
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.
 • Husby Kirke
 • 14. maj 2018 19:30
Koncert med Herning Korforening.
Herning Korforening består af ca. 25 sangere, og er Hernings ældste klassiske kor.
Koret er ledes af Søren Bormann.
I korets repertoire denne aften vil der indgå et mindre påsketema.
Alle er velkomne.
 • Thorsminde Kirke
 • 14. december 2017 19:00
Julekoncert i Thorsminde med Bøvling - koret
Torsdag d.14.december kl.19.00 i Thorsminde kirke
Bøvling – koret synger julen ind.
Efterfølgende er der kaffe i Mindbo-centeret, hvor Bøvling –koret også medvirker. Alle er velkomne.
 • Ulfkær Kirke
 • 7. december 2017 19:00
Julekoncert– Händels ”Messias”
Julekoncerten finder sted den 7. december 2017 kl. 19.00 i Ulfkær Kirke. Händels »Messias« opføres af Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble.
Billetter kan købes på Ticket-master (120 kr.) og i Blomster-Biksen i Ulfborg (100 kr.)
Arr: Ulfborg, ’De vestlige Sogne’, Staby -Madum Menighedsråd
 • Husby
 • 6. november 2017 19:00
Vandringer i mørket, - Åbenbaringer og håb

Allehelgensaften den 6. november i Husby Kirke iscenesat af Frans Winter – Odinteatret.
Mange mennesker fra Nissum fjord området var med til Allehelgensaften på Nørre Vosborg i 2015. Sidste år blev Allehelgensaften fejret i Staby kirke, og i år er det i Husby kirke, for i 2018 at ende med en lysforestilling ved vandet i Thorsminde.

Projektet ”Vandringer i mørket – Åbenbaringer og håb”, handler om fortællinger, forestillinger, historier, billeder og tro fra egnene langs Nissum fjord. Det hele er en del af et 4-årigt projekt med forskellige begivenheder, der skal fokusere på kulturen i Nissum Fjord området.
En ung italiensk kunstner, Selene D´Agostino, besøgte for tre år siden Nissum Fjord og kirkerne ved fjorden og var fascineret af landskabet, skibene, kirkerne og skibene i kirkerne – og forbandt dem med processioner med lys gennem landskabet. Frans Winter fra Nordisk Teaterlaboratorium (Odin Teateret) har sammen med Nissum Fjord netværket arbejdet videre med ideerne

Program Allehelgensfejring d.6.november
Kl. 19.00: Velkomst og udlevering af lys ved Husby Efterskole/Sognegård.
Kl. 19.10: I samlet flok går vi en lille tur via Husby Klitplantage og til kirken, suppe undervejs.
Kl. 19. 45 ca. – 20.30: Husby Kirke. Fortælling, musik og sang af voksne og unge fra Husby området stemningsfyldt sammensat af Frans Winter.
Efterfølgende er der kaffe i Husby Sognegård.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Odin Teatret, Nissum Fjord Netværket, Husby Sogneforening, Husby Efterskole og Husby Kirke
 • Husby Præstebolig
 • 24. oktober 2017 19:30
BEMÆRK ÆNDRET DATO

Foredrag ved Herdis Hansen, Hospicechef, Anker Fjord Hospice
”Førstehjælp kender de fleste af os. Men hvordan forholder det sig, når det handler om hjælp ved livets afslutning?
Undersøgelser viser, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og død. Og vi vil allerhelst slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores allernærmeste.
Derfor er det meget svært at få erfaringer omkring livets afslutning, fordi det på mange måder er skubbet langt væk fra os. Vi kender mest døden fra film og tv, og det er måske ikke der, vi kan hente de mest virkelighedsnære skildringer.
Foredraget vil give svar på og ikke mindst mulighed for at diskutere nogle af mange spørgsmål, der er forbundet med den sidste tid:
- ønsker for den sidste tid – herunder palliation i Danmark
- hvad kan jeg træffe beslutning om på forhånd
- juridiske emner (digitale koder, arv, pensioner mm)
- eksistentielle og åndelige emner
Herefter er der tid til spørgsmål og diskussion.
 • Thorsminde Kirke
 • 1. oktober 2017 16:00
Vildbjerg Kirkes Voksenkor under ledelse af organist Claus Aaskov, medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne
 • På havnen i Thorsminde
 • 30. august 2017 15:00
Salmesang på havnen i Thorsminde kl.15 og foredrag i Kaj Munks præstegård i Vedersø kl.19.30 v. Elof Westergaard

I anledning af 500 – året for reformation er en række menigheder fra Vadehavet til Norskehavet gået sammen om at skabe en kæde af fællessang, møder og bogudgivelse, hvor der sættes fokus på en række lutherske salmedigtere, som har haft deres virke langs Vestkysten.
Salmesangen blev det mest markante og succesfulde fænomen i den lutherske reformation. Alle – kvinder, mænd, børn, høj og lav skulle synge i samme menighed på samme vilkår. Salmebøger og salmer lært udenad blev hver mands eje. Derfor har den lutherske salmesang betydet noget afgørende for vor kirkes og samfunds udvikling.

K.L. Aastrup (1899-1980) og Kaj Munk (1898 -1944) virkede begge som præster, forfattere og salmedigtere, ved Vestkysten i den samme periode i forrige århundrede.
Det er udgangspunktet for arrangementerne i Thorsminde og Vedersø:

Program:
kl.15.00 Salmesang på havnen i Thorsminde.
Alle som har lyst til at synge salmer i fællesskab med andre, under ledelse af sangpædagog, Jon Hollesen er velkomne. Mødested: Thorsminde kirke, Kirkevej 3

Kl.17.00. Ankomst til Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg
kl.17.30: Jon Høgh fortæller om Kaj Munk og præstegården.

kl.18.00: Let traktement: Tre snitter med kaffe 55 kr. /person. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til spisning: Vedersø Kulturcenter - [email protected] eller 61 85 14 43, - senest d.24. august.

kl.19.30: Foredrag ved biskop Elof Westergaard: ”Lyng og anemoner. K.L. Aastrup og Kaj Munk som salmedigtere i den lutherske tradition”
Alle er velkomne. Kontakt: Jakob Sandal
 • Husby præstebolig
 • 13. august 2017 14:30
Foredrag ved sognepræst Torben Bramming:
”Johan Rantzau og Reformationen”.
Torben Bramming udgav tidligere i år bogen, ”Rantzau – den hellige kriger”, om adelsmanden, landsknægten og hærføreren Johan Rantzau (1492 -1565), der som Chr. III feltherre fik stor betydning for Danmarks overgang til lutherdommen: ”Johan Rantzau var den tysker, som gennemførte reformationen i Danmark. Gennem rejser, krige og byggerier kom han til at betyde meget for det nye lutherske land. Men på grund af sin blodige fremfærd gennem tre krige har man ikke villet huske ham. Foredraget vil drage hans eventyrlige og afgørende liv og indsats frem igen ”
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.
 • Staby Sognegård
 • 21. januar 2017 09:00
Kirkehøjskole
Lørdag den 21. januar 2017 i Staby Sognegård
Foredragsholdere:
Lektor Michael Böss & kultur – og kirkeminister Mette Bock

Program:
09.00 Gudstjeneste i Staby Kirke.
10.00: Morgenkaffe i Staby Sognegård.
10.30 Foredrag v/Michael Böss: ”Kristendom og danske værdier: Mit arbejde som kurator for Danmarkskanonen”.
11.30: Frokost
12.45 Foredrag v/ Mette Bock: ”Frihed og Folkekirken”.
13:30: Kaffe og afrunding.

Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig senest den 14.januar til Ane Thomsen, - 9749 2341 eller 2910 2923 – [email protected]

Der betales 100,- kontant på dagen.

Alle er velkomne
Med venlig hilsen menighedsrådene i Husby - Sønder –Nissum – Thorsminde, Ulfborg, Tim – Stadil – Vedersø, Gørding – Vemb – Bur, Staby – Madum sogne.
 • Thorsminde Kirke
 • 8. december 2016 19:00
Bøvlingkoret synger julen ind i Thorsminde kirke. Koret ledes af Olav Buch. Efterfølgende er der kaffe i Mindbocenteret, hvor Bøvlingkoret også medvirker.
 • Husby Kirke
 • 4. december 2016 19:30
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i præsteboligen
 • Husby Kirke
 • 29. november 2016 19:30
Musikensemblet Troubadour vil byde adventstiden velkommen med forskellige julesalmer. Der vil også være fælles salmer i aftenens program. Gratis entre
Arr. Husby, Sdr. Nissum, Thorsminde, Ulfborg og Staby-Madum menighedsråd
 • Sdr. Nissum
 • 27. november 2016 15:00
Der serveres æbleskiver i Multihallen kl 15
Juletræstænding på torvet ca kl 16.30
Gudstjeneste i Sdr. Nissum kirke kl 17.00
Arr. Sdr. Nissum Borger- Idrætsforening og Sdr. Nissum Menighedsråd
 • Thorsminde
 • 27. november 2016 13:30
Gudstjeneste i Thorsminde kirke søndag den 27. november kl 13.30
Derefter juletræstænding og kaffe i Mindbo Centret
Arr. Menighedsrådet
 • Husby Sognegård
 • 23. november 2016 19:30
Foredrag v. Jakob Sandal. Foredraget vil handle om de 6 måneder i 2015-16, hvor jeg var udsendt som feltpræst for de danske soldater i Kabul. Jeg vil fortælle om feltpræstens arbejde og hverdag og komme ind på Afghanistans historie og landets nuværende situation. Jakob Sandal
 • Husby Præstebolig
 • 16. november 2016 19:00
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd. Møderne er offentlige.
 • Ulfkær Kirke
 • 27. oktober 2016 20:00
Koncert med Zenobia d.27.oktober kl.20.00 i Ulfkær Kirke. 150 –året for Jeppe Aakjærs fødsel fejres med koncert med Zenobia, hvor yderst kompetente musikere fortolker de gamle sange og melodier. Der vil være indlagt fællessange og et udblik til Carl Nielsen og forskellige årstidssange Billetpris: 100 kr.- Billetter kan købes ved døren og gennem www.billetnet.dk Koncerten er arrangeret i samarbejde med Kulturforeningen Tinghuset og Ulfborg menighedsråd.