Kommende arrangementer

 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 12. november 2019 19:30
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark
v. museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum

Når man flyver lavt hen over landskabet, kan man se en masse spor af vore forfædres virke i de gule kornmarker – bebyggelser, grave, marksystemer, forsvarsanlæg og meget mere. Kom og hør Lis Helles Olesen fortælle om, hvordan det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt på Holstebro Museum afdækker mulighederne i luftfotoarkæologien i Danmark. Der fremlægges resultater fra flyvninger med vægt på området omkring Nissum Fjord, brug af droner, laserscanninger m.m. Foredraget ledsages af luftfotos fra flyvninger med masser af spor af menneskers aktiviteter fra stenalder til nutid.
Alle er velkomne.

Tidligere arrangementer

 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 1. oktober 2019 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage
ALLE er velkomne.
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 17. september 2019 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage


– ALLE er velkomne.
 • Husby Præstebolig
 • 31. august 2019 14:00
Sommermøde - Biskop Elof Westergaard taler.
 • Til Jelling
 • 6. august 2019 08:00
Tirsdag den 6. august inviterer Husby-Sdr. Nissum-Thorsminde Menighedsråd på udflugt
Turen går til Jelling, hvor vi vil få fortælling og historien bag Jelling.
Mulighed for selv at gå rundt og se kirken m.m.
Formiddagskaffen får vi på Aulum Fritidscenter, middagsmaden på Hopballe Møllekro og eftermiddagskaffen i Stauning.
Afgang: Thorsminde kl. 8.00 – Sdr. Nissum kl. 8.10 – Husby kl. 8.15.
Hjemkomst ca. kl 18.00. Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest den 22. juli til Kirsten Bendtsen tlf. 22734114
 • Husby Præstebolig
 • 10. april 2019 19:30
Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.30. januar kl.19.30, onsdag d.6. marts kl.19.30 og onsdag d.10. april kl.19.30.
 • Husby Præstebolig
 • 6. marts 2019 19:30
Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.30. januar kl.19.30, onsdag d.6. marts kl.19.30 og onsdag d.10. april kl.19.30.
 • Husby Præstebolig
 • 30. januar 2019 19:30
Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.30. januar kl.19.30, onsdag d.6. marts kl.19.30 og onsdag d.10. april kl.19.30.
 • Tim
 • 26. januar 2019 09:00
Kirkehøjskole 26.januar 2019: Danmark i 1000 år
2019 er 1000 året for Dannebrog som Danmarks og danskernes kendemærke. - Hvad var det, der begyndte med os i Valdemarstiden? - Hvad var det for et folk, nation og samfund vi blev til? - Hvad skal det blive til med folk og kristendom?
Foredragsholdere:
Hans Raun Iversen, tidl. lektor i Praktisk Teologi: ”Hvad siger kristendommens historie i Danmark om dens fremtid? ”
Ove Korsgaard, Professor DPU og Århus Universitet: ”Hvad var det, vi blev til – og hvad skal det blive til med os? – Folk, samfund og dannelse som arv og fremtid”.
Program:
09.00: - Gudstjeneste i Tim kirke
10.00: Kaffe i Tim hallen.
10.30: Foredrag v. Hans Raun Iversen.
11.30: Frokost
12.30: Foredrag v. Ove Korsgaard
13.30: Drøftelse
14.00: Kaffe og afslutning-
Tilmelding: senest 19.jan. ved betaling af 125, - /person.
Mærket Kirkehøjskole – til enten bankkonto: 7670 1461214 eller MobilePay 78774.

Arrangeret af menighedsrådene i Vemb – Gørding – Bur – Ulfborg – Husby – Sdr. Nissum – Thorsminde – Staby – Madum – Tim – Stadil – Vedersø – Hover – Torsted - Ølstrup
 • Sdr.Nissum kirke
 • 16. december 2018 19:30
Kammerkoret Vokal Vest er et velsyngende kammerkor med 12 medlemmer. De fleste af kormedlemmerne har baggrund som organister, kirkesangere eller musiklærere. Koret har eksisteret i 16 år og er hjemhørende i Ringkøbing. Vokal Vest har sunget koncerter rundt omkring i Danmark, i Nordtyskland – og selvfølgelig i hjembyen Ringkøbing. Koret er grundlagt og ledet af organisten ved Ringkøbing Kirke, Klaus V. Jensen.

Koncerten byder på kendte danske julesalmer i traditionelle og nye udførsler, engelske Christmas Carols og uddrag af Bachs juleoratorium.

Efter koncerten er der kaffe med fællessang og korsang.

Arrangør: Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde menighedsråd
 • Staby Kirke
 • 28. november 2018 19:30
Der vil være et udvalg af de kendte, danske julesange og engelske Christmas Carols samt enkelte nyere indslag i julerepertoiret. Endelig vil der også være fællessalmer.
Midtjysk Kammerkor blev dannet i 2011 og består af sangere fra Viborg og fra det midtjyske område. Koncerten ledes af Midtjysk Kammerkors dirigent, Søren Birch.
Koncerten er gratis. Alle er velkomne.
Arrangør: ’De vestlige Sogne’, Ulfborg, Staby - Madum Menighedsråd
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 22. november 2018 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i efteråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.12.september kl.19.30: Oplæsning ved Hanne Lerager,
Onsdag d.3.oktober kl.19.30: Oplæsning ved Anette Lillevang.
Torsdag d.22.november kl.19.30: Oplæsning ved Jakob Sandal.
 • Husby Præstebolig
 • 13. november 2018 19:30
Karen Jeppe og det armenske folkemord i 1915. v. højskolelærer, Steen Espensen
Tirsdag d.13.11. kl.19.30 i Husby præstebolig.

Et foredrag om de danske kvinder, der før og under 1. Verdenskrig arbejde i Armenien. Karen Jeppe er den, der huskes bedst, men også andre kvinder arbejdede blandt det forfulgt folk, som sygeplejersker, undervisere og ledere af børnehjem. De oplevede på nærmeste hold det armenske folkemord, hvor mindst 1 million mennesker omkom.
I årene efter krigen fortsatte de deres arbejde blandt armenske flygtede eller fordrevne kvinder og børn i Syrien og Libanon.
Karen Jeppe blev inspireret til sit arbejde af forfatteren og sprogforskeren Åge Meyer Benedictsen, der havde sommerbolig i Nørre Vium.
I foredraget vil Steen Espensen fortælle Karen Jeppes dramatiske historie og komme ind på, hvorfor det armenske folkemord stadigvæk kan sætte sindene i kog.

Alle er velkomne.
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 3. oktober 2018 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i efteråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.12.september kl.19.30: Oplæsning ved Hanne Lerager,
Onsdag d.3.oktober kl.19.30: Oplæsning ved Anette Lillevang.
Torsdag d.22.november kl.19.30: Oplæsning ved Jakob Sandal.
 • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
 • 12. september 2018 19:30
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i efteråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.12.september kl.19.30: Oplæsning ved Hanne Lerager,
Onsdag d.3.oktober kl.19.30: Oplæsning ved Anette Lillevang.
Torsdag d.22.november kl.19.30: Oplæsning ved Jakob Sandal.
 • Viborg Domkirke
 • 1. august 2018 08:00
Husby-Sdr.Nissum-Thorsminde Menighedsråd inviterer på udflugt onsdag den 1. august
Turen går til Viborg Domkirke og ”Bruunshaab gamle papfabrik”. Begge steder med rundvisning.
Formiddagskaffe i Mejrup fritidscenter, middagsmad på Golf Hotel i Viborg og eftermiddagskaffe i Videbæk.
Afgang: Thorsminde kl. 8.00 - Sdr. Nissum kl. 8.10 - Husby kl. 8.15
Hjemkomst ca. kl. 18.30 - Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest den23. juli til Kirsten Bendtsen Tlf. 22734114
 • Husby Præstebolig
 • 10. juni 2018 14:00
Tidl. direktør ved TV Midt Vest, Cand. teol. Ivar Brændgaard, vil tale om ”Mediernes magt og snarlige afmagt”.
”Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få meget magtfulde mennesker til milliardærer.
De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.
Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vor demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, og verdensmonopoler som Facebook kan få os til at længes tilbage til de traditionelle mediers tro-værdige filtrering af nyhedsstrømmene”.
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.
 • Husby Kirke
 • 14. maj 2018 19:30
Koncert med Herning Korforening.
Herning Korforening består af ca. 25 sangere, og er Hernings ældste klassiske kor.
Koret er ledes af Søren Bormann.
I korets repertoire denne aften vil der indgå et mindre påsketema.
Alle er velkomne.
 • Thorsminde Kirke
 • 14. december 2017 19:00
Julekoncert i Thorsminde med Bøvling - koret
Torsdag d.14.december kl.19.00 i Thorsminde kirke
Bøvling – koret synger julen ind.
Efterfølgende er der kaffe i Mindbo-centeret, hvor Bøvling –koret også medvirker. Alle er velkomne.
 • Ulfkær Kirke
 • 7. december 2017 19:00
Julekoncert– Händels ”Messias”
Julekoncerten finder sted den 7. december 2017 kl. 19.00 i Ulfkær Kirke. Händels »Messias« opføres af Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble.
Billetter kan købes på Ticket-master (120 kr.) og i Blomster-Biksen i Ulfborg (100 kr.)
Arr: Ulfborg, ’De vestlige Sogne’, Staby -Madum Menighedsråd
 • Husby
 • 6. november 2017 19:00
Vandringer i mørket, - Åbenbaringer og håb

Allehelgensaften den 6. november i Husby Kirke iscenesat af Frans Winter – Odinteatret.
Mange mennesker fra Nissum fjord området var med til Allehelgensaften på Nørre Vosborg i 2015. Sidste år blev Allehelgensaften fejret i Staby kirke, og i år er det i Husby kirke, for i 2018 at ende med en lysforestilling ved vandet i Thorsminde.

Projektet ”Vandringer i mørket – Åbenbaringer og håb”, handler om fortællinger, forestillinger, historier, billeder og tro fra egnene langs Nissum fjord. Det hele er en del af et 4-årigt projekt med forskellige begivenheder, der skal fokusere på kulturen i Nissum Fjord området.
En ung italiensk kunstner, Selene D´Agostino, besøgte for tre år siden Nissum Fjord og kirkerne ved fjorden og var fascineret af landskabet, skibene, kirkerne og skibene i kirkerne – og forbandt dem med processioner med lys gennem landskabet. Frans Winter fra Nordisk Teaterlaboratorium (Odin Teateret) har sammen med Nissum Fjord netværket arbejdet videre med ideerne

Program Allehelgensfejring d.6.november
Kl. 19.00: Velkomst og udlevering af lys ved Husby Efterskole/Sognegård.
Kl. 19.10: I samlet flok går vi en lille tur via Husby Klitplantage og til kirken, suppe undervejs.
Kl. 19. 45 ca. – 20.30: Husby Kirke. Fortælling, musik og sang af voksne og unge fra Husby området stemningsfyldt sammensat af Frans Winter.
Efterfølgende er der kaffe i Husby Sognegård.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Odin Teatret, Nissum Fjord Netværket, Husby Sogneforening, Husby Efterskole og Husby Kirke
 • Husby Præstebolig
 • 24. oktober 2017 19:30
BEMÆRK ÆNDRET DATO

Foredrag ved Herdis Hansen, Hospicechef, Anker Fjord Hospice
”Førstehjælp kender de fleste af os. Men hvordan forholder det sig, når det handler om hjælp ved livets afslutning?
Undersøgelser viser, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og død. Og vi vil allerhelst slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores allernærmeste.
Derfor er det meget svært at få erfaringer omkring livets afslutning, fordi det på mange måder er skubbet langt væk fra os. Vi kender mest døden fra film og tv, og det er måske ikke der, vi kan hente de mest virkelighedsnære skildringer.
Foredraget vil give svar på og ikke mindst mulighed for at diskutere nogle af mange spørgsmål, der er forbundet med den sidste tid:
- ønsker for den sidste tid – herunder palliation i Danmark
- hvad kan jeg træffe beslutning om på forhånd
- juridiske emner (digitale koder, arv, pensioner mm)
- eksistentielle og åndelige emner
Herefter er der tid til spørgsmål og diskussion.
 • Thorsminde Kirke
 • 1. oktober 2017 16:00
Vildbjerg Kirkes Voksenkor under ledelse af organist Claus Aaskov, medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne
 • På havnen i Thorsminde
 • 30. august 2017 15:00
Salmesang på havnen i Thorsminde kl.15 og foredrag i Kaj Munks præstegård i Vedersø kl.19.30 v. Elof Westergaard

I anledning af 500 – året for reformation er en række menigheder fra Vadehavet til Norskehavet gået sammen om at skabe en kæde af fællessang, møder og bogudgivelse, hvor der sættes fokus på en række lutherske salmedigtere, som har haft deres virke langs Vestkysten.
Salmesangen blev det mest markante og succesfulde fænomen i den lutherske reformation. Alle – kvinder, mænd, børn, høj og lav skulle synge i samme menighed på samme vilkår. Salmebøger og salmer lært udenad blev hver mands eje. Derfor har den lutherske salmesang betydet noget afgørende for vor kirkes og samfunds udvikling.

K.L. Aastrup (1899-1980) og Kaj Munk (1898 -1944) virkede begge som præster, forfattere og salmedigtere, ved Vestkysten i den samme periode i forrige århundrede.
Det er udgangspunktet for arrangementerne i Thorsminde og Vedersø:

Program:
kl.15.00 Salmesang på havnen i Thorsminde.
Alle som har lyst til at synge salmer i fællesskab med andre, under ledelse af sangpædagog, Jon Hollesen er velkomne. Mødested: Thorsminde kirke, Kirkevej 3

Kl.17.00. Ankomst til Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg
kl.17.30: Jon Høgh fortæller om Kaj Munk og præstegården.

kl.18.00: Let traktement: Tre snitter med kaffe 55 kr. /person. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til spisning: Vedersø Kulturcenter - [email protected] eller 61 85 14 43, - senest d.24. august.

kl.19.30: Foredrag ved biskop Elof Westergaard: ”Lyng og anemoner. K.L. Aastrup og Kaj Munk som salmedigtere i den lutherske tradition”
Alle er velkomne. Kontakt: Jakob Sandal
 • Husby præstebolig
 • 13. august 2017 14:30
Foredrag ved sognepræst Torben Bramming:
”Johan Rantzau og Reformationen”.
Torben Bramming udgav tidligere i år bogen, ”Rantzau – den hellige kriger”, om adelsmanden, landsknægten og hærføreren Johan Rantzau (1492 -1565), der som Chr. III feltherre fik stor betydning for Danmarks overgang til lutherdommen: ”Johan Rantzau var den tysker, som gennemførte reformationen i Danmark. Gennem rejser, krige og byggerier kom han til at betyde meget for det nye lutherske land. Men på grund af sin blodige fremfærd gennem tre krige har man ikke villet huske ham. Foredraget vil drage hans eventyrlige og afgørende liv og indsats frem igen ”
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.
 • Staby Sognegård
 • 21. januar 2017 09:00
Kirkehøjskole
Lørdag den 21. januar 2017 i Staby Sognegård
Foredragsholdere:
Lektor Michael Böss & kultur – og kirkeminister Mette Bock

Program:
09.00 Gudstjeneste i Staby Kirke.
10.00: Morgenkaffe i Staby Sognegård.
10.30 Foredrag v/Michael Böss: ”Kristendom og danske værdier: Mit arbejde som kurator for Danmarkskanonen”.
11.30: Frokost
12.45 Foredrag v/ Mette Bock: ”Frihed og Folkekirken”.
13:30: Kaffe og afrunding.

Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig senest den 14.januar til Ane Thomsen, - 9749 2341 eller 2910 2923 – [email protected]

Der betales 100,- kontant på dagen.

Alle er velkomne
Med venlig hilsen menighedsrådene i Husby - Sønder –Nissum – Thorsminde, Ulfborg, Tim – Stadil – Vedersø, Gørding – Vemb – Bur, Staby – Madum sogne.
 • Thorsminde Kirke
 • 8. december 2016 19:00
Bøvlingkoret synger julen ind i Thorsminde kirke. Koret ledes af Olav Buch. Efterfølgende er der kaffe i Mindbocenteret, hvor Bøvlingkoret også medvirker.
 • Husby Kirke
 • 4. december 2016 19:30
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i præsteboligen
 • Husby Kirke
 • 29. november 2016 19:30
Musikensemblet Troubadour vil byde adventstiden velkommen med forskellige julesalmer. Der vil også være fælles salmer i aftenens program. Gratis entre
Arr. Husby, Sdr. Nissum, Thorsminde, Ulfborg og Staby-Madum menighedsråd
 • Sdr. Nissum
 • 27. november 2016 15:00
Der serveres æbleskiver i Multihallen kl 15
Juletræstænding på torvet ca kl 16.30
Gudstjeneste i Sdr. Nissum kirke kl 17.00
Arr. Sdr. Nissum Borger- Idrætsforening og Sdr. Nissum Menighedsråd
 • Thorsminde
 • 27. november 2016 13:30
Gudstjeneste i Thorsminde kirke søndag den 27. november kl 13.30
Derefter juletræstænding og kaffe i Mindbo Centret
Arr. Menighedsrådet
 • Husby Sognegård
 • 23. november 2016 19:30
Foredrag v. Jakob Sandal. Foredraget vil handle om de 6 måneder i 2015-16, hvor jeg var udsendt som feltpræst for de danske soldater i Kabul. Jeg vil fortælle om feltpræstens arbejde og hverdag og komme ind på Afghanistans historie og landets nuværende situation. Jakob Sandal
 • Husby Præstebolig
 • 16. november 2016 19:00
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd. Møderne er offentlige.
 • Ulfkær Kirke
 • 27. oktober 2016 20:00
Koncert med Zenobia d.27.oktober kl.20.00 i Ulfkær Kirke. 150 –året for Jeppe Aakjærs fødsel fejres med koncert med Zenobia, hvor yderst kompetente musikere fortolker de gamle sange og melodier. Der vil være indlagt fællessange og et udblik til Carl Nielsen og forskellige årstidssange Billetpris: 100 kr.- Billetter kan købes ved døren og gennem www.billetnet.dk Koncerten er arrangeret i samarbejde med Kulturforeningen Tinghuset og Ulfborg menighedsråd.