Kommende arrangementer

 • Til Viborg Domkirke
 • 1. august 2019 08:00
Husby-Sdr.Nissum-Thorsminde Menighedsråd inviterer på udflugt onsdag den 1. august
Turen går til Viborg Domkirke og ”Bruunshaab gamle papfabrik”. Begge steder med rundvisning.
Formiddagskaffe i Mejrup fritidscenter, middagsmad på Golf Hotel i Viborg og eftermiddagskaffe i Videbæk.
Afgang: Thorsminde kl. 8.00 - Sdr. Nissum kl. 8.10 - Husby kl. 8.15
Hjemkomst ca. kl. 18.30 - Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest den23. juli til Kirsten Bendtsen Tlf. 22734114

Tidligere arrangementer

 • Husby Præstebolig
 • 10. juni 2018 14:00
Tidl. direktør ved TV Midt Vest, Cand. teol. Ivar Brændgaard, vil tale om ”Mediernes magt og snarlige afmagt”.
”Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få meget magtfulde mennesker til milliardærer.
De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.
Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vor demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, og verdensmonopoler som Facebook kan få os til at længes tilbage til de traditionelle mediers tro-værdige filtrering af nyhedsstrømmene”.
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.
 • Husby Kirke
 • 14. maj 2018 19:30
Koncert med Herning Korforening.
Herning Korforening består af ca. 25 sangere, og er Hernings ældste klassiske kor.
Koret er ledes af Søren Bormann.
I korets repertoire denne aften vil der indgå et mindre påsketema.
Alle er velkomne.
 • Thorsminde Kirke
 • 14. december 2017 19:00
Julekoncert i Thorsminde med Bøvling - koret
Torsdag d.14.december kl.19.00 i Thorsminde kirke
Bøvling – koret synger julen ind.
Efterfølgende er der kaffe i Mindbo-centeret, hvor Bøvling –koret også medvirker. Alle er velkomne.
 • Ulfkær Kirke
 • 7. december 2017 19:00
Julekoncert– Händels ”Messias”
Julekoncerten finder sted den 7. december 2017 kl. 19.00 i Ulfkær Kirke. Händels »Messias« opføres af Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble.
Billetter kan købes på Ticket-master (120 kr.) og i Blomster-Biksen i Ulfborg (100 kr.)
Arr: Ulfborg, ’De vestlige Sogne’, Staby -Madum Menighedsråd
 • Husby
 • 6. november 2017 19:00
Vandringer i mørket, - Åbenbaringer og håb

Allehelgensaften den 6. november i Husby Kirke iscenesat af Frans Winter – Odinteatret.
Mange mennesker fra Nissum fjord området var med til Allehelgensaften på Nørre Vosborg i 2015. Sidste år blev Allehelgensaften fejret i Staby kirke, og i år er det i Husby kirke, for i 2018 at ende med en lysforestilling ved vandet i Thorsminde.

Projektet ”Vandringer i mørket – Åbenbaringer og håb”, handler om fortællinger, forestillinger, historier, billeder og tro fra egnene langs Nissum fjord. Det hele er en del af et 4-årigt projekt med forskellige begivenheder, der skal fokusere på kulturen i Nissum Fjord området.
En ung italiensk kunstner, Selene D´Agostino, besøgte for tre år siden Nissum Fjord og kirkerne ved fjorden og var fascineret af landskabet, skibene, kirkerne og skibene i kirkerne – og forbandt dem med processioner med lys gennem landskabet. Frans Winter fra Nordisk Teaterlaboratorium (Odin Teateret) har sammen med Nissum Fjord netværket arbejdet videre med ideerne

Program Allehelgensfejring d.6.november
Kl. 19.00: Velkomst og udlevering af lys ved Husby Efterskole/Sognegård.
Kl. 19.10: I samlet flok går vi en lille tur via Husby Klitplantage og til kirken, suppe undervejs.
Kl. 19. 45 ca. – 20.30: Husby Kirke. Fortælling, musik og sang af voksne og unge fra Husby området stemningsfyldt sammensat af Frans Winter.
Efterfølgende er der kaffe i Husby Sognegård.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Odin Teatret, Nissum Fjord Netværket, Husby Sogneforening, Husby Efterskole og Husby Kirke
 • Husby Præstebolig
 • 24. oktober 2017 19:30
BEMÆRK ÆNDRET DATO

Foredrag ved Herdis Hansen, Hospicechef, Anker Fjord Hospice
”Førstehjælp kender de fleste af os. Men hvordan forholder det sig, når det handler om hjælp ved livets afslutning?
Undersøgelser viser, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og død. Og vi vil allerhelst slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores allernærmeste.
Derfor er det meget svært at få erfaringer omkring livets afslutning, fordi det på mange måder er skubbet langt væk fra os. Vi kender mest døden fra film og tv, og det er måske ikke der, vi kan hente de mest virkelighedsnære skildringer.
Foredraget vil give svar på og ikke mindst mulighed for at diskutere nogle af mange spørgsmål, der er forbundet med den sidste tid:
- ønsker for den sidste tid – herunder palliation i Danmark
- hvad kan jeg træffe beslutning om på forhånd
- juridiske emner (digitale koder, arv, pensioner mm)
- eksistentielle og åndelige emner
Herefter er der tid til spørgsmål og diskussion.
 • Thorsminde Kirke
 • 1. oktober 2017 16:00
Vildbjerg Kirkes Voksenkor under ledelse af organist Claus Aaskov, medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne
 • På havnen i Thorsminde
 • 30. august 2017 15:00
Salmesang på havnen i Thorsminde kl.15 og foredrag i Kaj Munks præstegård i Vedersø kl.19.30 v. Elof Westergaard

I anledning af 500 – året for reformation er en række menigheder fra Vadehavet til Norskehavet gået sammen om at skabe en kæde af fællessang, møder og bogudgivelse, hvor der sættes fokus på en række lutherske salmedigtere, som har haft deres virke langs Vestkysten.
Salmesangen blev det mest markante og succesfulde fænomen i den lutherske reformation. Alle – kvinder, mænd, børn, høj og lav skulle synge i samme menighed på samme vilkår. Salmebøger og salmer lært udenad blev hver mands eje. Derfor har den lutherske salmesang betydet noget afgørende for vor kirkes og samfunds udvikling.

K.L. Aastrup (1899-1980) og Kaj Munk (1898 -1944) virkede begge som præster, forfattere og salmedigtere, ved Vestkysten i den samme periode i forrige århundrede.
Det er udgangspunktet for arrangementerne i Thorsminde og Vedersø:

Program:
kl.15.00 Salmesang på havnen i Thorsminde.
Alle som har lyst til at synge salmer i fællesskab med andre, under ledelse af sangpædagog, Jon Hollesen er velkomne. Mødested: Thorsminde kirke, Kirkevej 3

Kl.17.00. Ankomst til Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg
kl.17.30: Jon Høgh fortæller om Kaj Munk og præstegården.

kl.18.00: Let traktement: Tre snitter med kaffe 55 kr. /person. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til spisning: Vedersø Kulturcenter - [email protected] eller 61 85 14 43, - senest d.24. august.

kl.19.30: Foredrag ved biskop Elof Westergaard: ”Lyng og anemoner. K.L. Aastrup og Kaj Munk som salmedigtere i den lutherske tradition”
Alle er velkomne. Kontakt: Jakob Sandal
 • Husby præstebolig
 • 13. august 2017 14:30
Foredrag ved sognepræst Torben Bramming:
”Johan Rantzau og Reformationen”.
Torben Bramming udgav tidligere i år bogen, ”Rantzau – den hellige kriger”, om adelsmanden, landsknægten og hærføreren Johan Rantzau (1492 -1565), der som Chr. III feltherre fik stor betydning for Danmarks overgang til lutherdommen: ”Johan Rantzau var den tysker, som gennemførte reformationen i Danmark. Gennem rejser, krige og byggerier kom han til at betyde meget for det nye lutherske land. Men på grund af sin blodige fremfærd gennem tre krige har man ikke villet huske ham. Foredraget vil drage hans eventyrlige og afgørende liv og indsats frem igen ”
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.
 • Staby Sognegård
 • 21. januar 2017 09:00
Kirkehøjskole
Lørdag den 21. januar 2017 i Staby Sognegård
Foredragsholdere:
Lektor Michael Böss & kultur – og kirkeminister Mette Bock

Program:
09.00 Gudstjeneste i Staby Kirke.
10.00: Morgenkaffe i Staby Sognegård.
10.30 Foredrag v/Michael Böss: ”Kristendom og danske værdier: Mit arbejde som kurator for Danmarkskanonen”.
11.30: Frokost
12.45 Foredrag v/ Mette Bock: ”Frihed og Folkekirken”.
13:30: Kaffe og afrunding.

Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig senest den 14.januar til Ane Thomsen, - 9749 2341 eller 2910 2923 – [email protected]

Der betales 100,- kontant på dagen.

Alle er velkomne
Med venlig hilsen menighedsrådene i Husby - Sønder –Nissum – Thorsminde, Ulfborg, Tim – Stadil – Vedersø, Gørding – Vemb – Bur, Staby – Madum sogne.
 • Thorsminde Kirke
 • 8. december 2016 19:00
Bøvlingkoret synger julen ind i Thorsminde kirke. Koret ledes af Olav Buch. Efterfølgende er der kaffe i Mindbocenteret, hvor Bøvlingkoret også medvirker.
 • Husby Kirke
 • 4. december 2016 19:30
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i præsteboligen
 • Husby Kirke
 • 29. november 2016 19:30
Musikensemblet Troubadour vil byde adventstiden velkommen med forskellige julesalmer. Der vil også være fælles salmer i aftenens program. Gratis entre
Arr. Husby, Sdr. Nissum, Thorsminde, Ulfborg og Staby-Madum menighedsråd
 • Sdr. Nissum
 • 27. november 2016 15:00
Der serveres æbleskiver i Multihallen kl 15
Juletræstænding på torvet ca kl 16.30
Gudstjeneste i Sdr. Nissum kirke kl 17.00
Arr. Sdr. Nissum Borger- Idrætsforening og Sdr. Nissum Menighedsråd
 • Thorsminde
 • 27. november 2016 13:30
Gudstjeneste i Thorsminde kirke søndag den 27. november kl 13.30
Derefter juletræstænding og kaffe i Mindbo Centret
Arr. Menighedsrådet
 • Husby Sognegård
 • 23. november 2016 19:30
Foredrag v. Jakob Sandal. Foredraget vil handle om de 6 måneder i 2015-16, hvor jeg var udsendt som feltpræst for de danske soldater i Kabul. Jeg vil fortælle om feltpræstens arbejde og hverdag og komme ind på Afghanistans historie og landets nuværende situation. Jakob Sandal
 • Husby Præstebolig
 • 16. november 2016 19:00
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd. Møderne er offentlige.
 • Ulfkær Kirke
 • 27. oktober 2016 20:00
Koncert med Zenobia d.27.oktober kl.20.00 i Ulfkær Kirke. 150 –året for Jeppe Aakjærs fødsel fejres med koncert med Zenobia, hvor yderst kompetente musikere fortolker de gamle sange og melodier. Der vil være indlagt fællessange og et udblik til Carl Nielsen og forskellige årstidssange Billetpris: 100 kr.- Billetter kan købes ved døren og gennem www.billetnet.dk Koncerten er arrangeret i samarbejde med Kulturforeningen Tinghuset og Ulfborg menighedsråd.