Kom og Hør, "Den grønne Cafe", Multihallen i Sdr. Nissum

  • "Den grønne Cafe", Multihallen i Sdr. Nissum
  • 29. marts 2022 19:30
Kom og hør
Henning Frederiksen, Husby laver et billedforedrag om kirker, herregårde, adel og Danmarkshistorie omkring Nissum Fjord. Foredraget tager udgangspunkt i kirkernes kulturhistoriske levn fra reformationen til enevælden og fører os derfra ud i verden