Min afrikanske familie, "Den grønne Cafe", Multihallen i Sdr. Nissum

  • "Den grønne Cafe", Multihallen i Sdr. Nissum
  • 11. oktober 2022 19:00
Anne Marie Kristensen, der har været sognepræst i Horsens og nu bor i Sdr. Nissum, vil tage os med på en tur syd for Ækvator. Vi skal til det nordøstlige hjørne af Tanzania til området vest for Victoriasøen, hvor Bukoba er den største by. Hun var i begyndelsen af 1980’erne udsendt af Det danske Missionsselskab, nu Danmission, som lærer på Ntoma Homecraft School. Det var en slags efterskole for unge kvinder, drevet af den lutherske kirke. Undervisningssproget var swahili, som er det officielle sprog i Tanzania. Anne Marie lærte sproget og taler det stadigvæk, for selv om hun kun var i landet en kort årrække, så blev der knyttet nogle stærke venskaber, der er blevet holdt vedlige gennem breve, besøg, mails og What’s App. Vennerne er blevet som familie, ikke mindst den tidligere leder af skolen, Judes Bukambu. Hun er som en søster, og hendes fem børn er nevøer og niecer til Anne Marie, der også er bibi, bedstemor, til Judes’s børnebørn. Familiebegrebet er noget bredere end det, vi opererer med til hverdag. Anne Maries tanzaniske mor hedder Apollonia og er omkring 90 – ingen ved det helt præcis. Hun var husmor på skolen og tog sig af alle de praktiske ting. Anne Marie Kristensen har også en datter i Tanzania, en ung forældreløs kvinde, som hun hjalp i forbindelse med et af sine besøg, og som hun stadig har en nær kontakt til.
Anne Marie Kristensen vil i sit foredrag vise billeder og fortælle om landet og om sin familie, især ud fra sit seneste besøg i landet i 2019. Hun lægger vægt på, at selv om Tanzania er et fattigt land, så har hun altid mødt stor gæstfrihed og hjertelighed. Hun synes, det er en stor gevinst at have en familie i Tanzania; det sætter tingene i perspektiv, når man bor i et velfærdssamfund, at man kender nogle i et land, hvor der slet ikke er noget socialt netværk