Menighedsrådsmøde, Husby Præstebolig

  • Husby Præstebolig
  • 16. november 2016 19:00
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd. Møderne er offentlige.