Sommermøde, Husby Præstebolig

  • Husby Præstebolig
  • 10. juni 2018 14:00
Tidl. direktør ved TV Midt Vest, Cand. teol. Ivar Brændgaard, vil tale om ”Mediernes magt og snarlige afmagt”.
”Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få meget magtfulde mennesker til milliardærer.
De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.
Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vor demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, og verdensmonopoler som Facebook kan få os til at længes tilbage til de traditionelle mediers tro-værdige filtrering af nyhedsstrømmene”.
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.