Kirkehøjskole: Danmark i 1000 år, Tim

  • Tim
  • 26. januar 2019 09:00
Kirkehøjskole 26.januar 2019: Danmark i 1000 år
2019 er 1000 året for Dannebrog som Danmarks og danskernes kendemærke. - Hvad var det, der begyndte med os i Valdemarstiden? - Hvad var det for et folk, nation og samfund vi blev til? - Hvad skal det blive til med folk og kristendom?
Foredragsholdere:
Hans Raun Iversen, tidl. lektor i Praktisk Teologi: ”Hvad siger kristendommens historie i Danmark om dens fremtid? ”
Ove Korsgaard, Professor DPU og Århus Universitet: ”Hvad var det, vi blev til – og hvad skal det blive til med os? – Folk, samfund og dannelse som arv og fremtid”.
Program:
09.00: - Gudstjeneste i Tim kirke
10.00: Kaffe i Tim hallen.
10.30: Foredrag v. Hans Raun Iversen.
11.30: Frokost
12.30: Foredrag v. Ove Korsgaard
13.30: Drøftelse
14.00: Kaffe og afslutning-
Tilmelding: senest 19.jan. ved betaling af 125, - /person.
Mærket Kirkehøjskole – til enten bankkonto: 7670 1461214 eller MobilePay 78774.

Arrangeret af menighedsrådene i Vemb – Gørding – Bur – Ulfborg – Husby – Sdr. Nissum – Thorsminde – Staby – Madum – Tim – Stadil – Vedersø – Hover – Torsted - Ølstrup