Efterårsmøde, Husby Præstebolig - konfirmandstuen

  • Husby Præstebolig - konfirmandstuen
  • 12. november 2019 19:30
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark
v. museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum

Når man flyver lavt hen over landskabet, kan man se en masse spor af vore forfædres virke i de gule kornmarker – bebyggelser, grave, marksystemer, forsvarsanlæg og meget mere. Kom og hør Lis Helles Olesen fortælle om, hvordan det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt på Holstebro Museum afdækker mulighederne i luftfotoarkæologien i Danmark. Der fremlægges resultater fra flyvninger med vægt på området omkring Nissum Fjord, brug af droner, laserscanninger m.m. Foredraget ledsages af luftfotos fra flyvninger med masser af spor af menneskers aktiviteter fra stenalder til nutid.
Alle er velkomne.