Kirkehøjskole, Ølstrup

  • Ølstrup
  • 18. januar 2020 09:30
Kirkehøjskole Ølstrup den 18. januar 2020
GUD DET SKER I KIRKEN
Der holdes gudstjenester som aldrig før i Danmark. Ikke kun om søndagen, men
også mange af ugens andre dage. Dét blomstrende gudstjenesteliv trænger vi til at
tale sammen om. Så det gør vi denne dag i Ølstrup. Med udgangspunkt i den rapport
om gudstjenesten, som er kommet i sommer, vil valgmenighedspræst Margrethe
Koch lægge op til debat.
Er nogle gudstjenester »vigtigere« end andre? Hvorfor holder vi spaghetti-gudstjenester?
Skal man have altergang hver søndag? Hvad synes vi om brug af skærme i
gudstjenesten? Hvordan kan man føle sig velkommen i kirken – og er det vigtigt,
eller kan det blive for hyggeligt? Fylder prædikenen for meget – eller for lidt?
Hvordan har den fælles salmesang det hos os? Hvad skal ændres, og hvad skal bevares?
Og ved vi egentlig, hvad er der regler for?
Margrethe Koch er valgmenighedspræst i Holstebro og har været
medlem af den arbejdsgruppe, som biskopperne nedsatte i 2016 til
at forberede en bred debat om folkekirkens gudstjeneste. Arbejdsgruppen
afsluttede sit arbejde med gudstjenesterapporten, som blev
sendt ud til menighedsrådene i forsommeren 2019.
Dagen program:
09:30 Morgenandagt i Ølstrup kirke v. Margrethe Koch.
10:00 Fortælling om Nolde altertavlen.
10:20 Formiddagskaffe i Kernen (Hallen i Ølstrup).
10:45 Oplæg ved Margrethe Koch.
12.15 Frokost.
13:00 Samtalesalon over dagens emne.
14:00 Opsamling – Kaffe og afslutning.
Pris & tilmelding: senest 10. januar ved betaling af 100 kr. pr person.
Mærket »Kirkehøjskole« – til bankkonto 7650 2504111 eller MobilePay 41557
Arr. Torsted, Hover, Ølstrup menighedsråd.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ringkøbing provstis nordvestligste sogne.