Genåbning af kirkerne, Kirkerne

  • Kirkerne
  • 21. maj 2020 00:01
Genåbning af kirkerne til gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Husby, Sdr.Nissum og Thorsminde.

Genåbning vil naturligvis ske i henhold til krav og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

I praksis vil det bl.a sige at der må deltage 12 kirkegængere til en kirkelig handling i Thorsminde kirke. I både Husby og Sdr. Nissum kirker må der deltage 29 kirkegængere til en kirkelig handling. Tallene er eksklusiv kirkens personale.

• Der er håndsprit til fri afbenyttelse i våbenhusene

• Hver anden kirkebænk kan ikke benyttes.

• Der uddeles salmeark ved indgangen. Egen salmebog må gerne medbringes

• Personer fra samme husstand må sidde på samme bænk. Øvrige kirkegængere skal placere sig med 2 meters indbyrdes afstand.

• Præsten spritter sine hænder inden altergang og bruger engangshandkser under omdeling af alterbrødet.

• Ved altergang holder man 1 meters afstand mellem hinanden medmindre man er fra samme husstand

• Alle kirkegængere skal være opmærksomme på at overholde 1 metres ved udgang fra kirken

• Indtil videre vil der ikke være kirkekaffe

• Årets konfirmationer vil finde sted i Sdr. Nissum kirke den 14. juni og i Thorsminde kirke den 22. august

• Til konfirmationen i Sdr. Nissum kirke den 14. juni vil der kun være adgang for de gæster konfirmanderne har inviteret til at deltage.

• Da vi endnu ikke kender retningslinjerne der vil fremkomme for sensommeren,
kan vi endnu ikke oplyse om det i forhold til konfirmationen i Thorsminde kirke.

• Tidligere annoncerede gudstjenester disse dage vil blive aflyst.

• Foreløbig er det også kun inviterede gæster der kan deltage i kirken til begravelser og bisættelser.
Dog er der ingen øvre grænser for deltagerantal på kirkegården.