Valgforsamling, Mindbocentret

  • Mindbocentret
  • 15. september 2020 19:00
Valgforsamling
I Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde sogne
Der er valg til menighedsrådene og der afholdes valgforsamling i:
Husby, den 15. september 2020 kl. 19:00 i konfirmandstuen
Sdr. Nissum, den 14. september 2020 kl. 19:00 i Den grønne Cafe
Thorsminde, den 15. september 2020 kl. 19:00 i Mindbocenteret.
I Husby skal der vælges 5 medlemmer + suppleanter.
I Sdr. Nissum skal der vælges 3 medlemmer + suppleanter.
I Thorsminde skal der vælges 2 medlemmer + suppleanter.
Mød op og vær med til at sammensætte de nye menighedsråd.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Husby og Sdr. Nissum-Thorsminde