Begravelse og bisættelse

Anmeldelse af dødsfald

Et dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden i sognet efter senest to hverdage.
Det er sognepræsten, der er begravelsesmyndighed, og anmeldelsen sker her til - enten direkte til sognepræsten eller gennem en bedemand.
Anmeldelsen skal ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge.

Begravelse eller bisættelse

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården.
En bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet og senere ved nedsættelsen af urnen.

Begravelse eller bisættelse skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet. (Dødsdagen medregnet).
Alle afdøde har ret til at blive begravet på en kirkegård.
Pårørende til afdøde ikke-medlemmer af folkekirken har mulighed for at anmode en præst om at deltage i begravelsen/bisættelsen, men har ikke krav på præstens medvirken.

Selve begravelsen

Efter anmeldelse af dødsfaldet kontakter sognepræsten familien for at aftale nærmere omkring begravelse eller bisættelse.
Ved samtalen med præsten kan familien fortælle om afdøde og være med til at vælge salmer mv. til højtideligheden.

Valg af gravsted

Valg af gravsted sker ved henvendelse til graveren ved kirken.