Fødsel/faderskab

Et barns fødsel skal anmeldes, og har der været en jordemoder med ved fødslen foretager denne anmeldelsen. 
Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen senest 14 dage derefter.
Blanket til fødselsanmeldelse findes på borger.dk 

Faderskab og forældremyndighed
Er barnets forældre gift, registreres de begge automatisk som forældre, og de har fælles forældremyndighed over barnet.

Er barnets forældre ugifte, skal faderskabet registreres i forbindelse med barnets fødsel.

Faderskabet bliver registreret ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes og indsendes elektronisk via borger.dk 

Er anmeldelsen ikke sket inden 14 dage efter barnets fødsel, vil Statsforvaltningen blive bedt om at rejse en sag om faderskab.