Gravpladstyper

Gravpladstyper
På Thorsminde kirkegård tilbydes kun urnenedsættelser

 
Kistegravpladser:
Erhvervelse og fornyelse af en gravplads på vore kirkegårde er gratis for medlemmer af folkekirken, hvilket også er gældende for gravning og gravkastning. Derimod vil der kort efter begravelsestidspunktet komme en regning på klargøring og pyntning af grav. Ikke medlemmer af folkekirken betaler for erhvervelse og for gravkastning.
Når man erhverver en gravplads har man pligt til at vedligeholde gravstedet i minimum 25 år (fredningsperioden), fra sidste begravelsestidspunkt. Vedligeholdelsesforpligtelsen kan overdrages til kirkegårdens gartnere mod betaling.
Erhvervelsestidspunktet regnes altid fra den, efter erhvervelsen, førstkommende 1. januar.
 
Urnegravpladser (1m2):
Erhvervelse og fornyelse af en gravplads på vore kirkegårde er gratis for medlemmer af folkekirken. Ikke medlemmer betaler for disse ydelser.
Når man erhverver en gravplads har man pligt til at vedligeholde gravstedet i minimum 15 år (fredningsperioden), fra sidste urnenedsættelsestidspunkt. Vedligeholdelsesforpligtelsen kan overdrages til kirkegårdens gartnere mod betaling.
Erhvervelsestidspunktet regnes altid fra den, efter erhvervelsen, førstkommende 1. januar.

Kiste- og urneplænegravsted:
Gravstedet er placeret i et græsareal uden synlige afgrænsninger og imødekommer således ønsket om et gravsted med et minimum af forpligtelser. Det er påbudt at anbringe en matsleben gravsten, med huggede bogstaver, i niveau ned græsoverfladen. I Thorsminde dog med øverste kant (mod vest) hævet ca. 10 cm over græssets niveau. Stenen skal være Halmstad Granit og målene skal være 40cmx60cm. På Husby kirkegård bruges Bohus granit og  målene på stenene skal være 50cmX60cm. Gravstedet må ikke beplantes eller pyntes på anden permanent måde. I niveau med græsoverfladen kan der anbringes en eller to (granit)vaser til buketter. Der må kun ved særlige mærkedage arrangeres flere vaser med buketter end de nedgravede. Der vil til jul være mulighed for at pynte med lidt gran og lægge en vinterkrans. Der må ikke opsættes figurer, billeder, potteplanter eller andre effekter.
Græsset plejes og visne blomster fjernes af kirkegårdens gartnere, for hvilket man forud betaler et beløb. Kort tid efter begravelsen/urnenedsættelsen vil du modtage en aftale, om denne obligatoriske vedligeholdelse, til indbetaling. Når indbetalingen er foretaget får kirkegårdsadministrationen automatisk besked og vedligeholdelsen træder i kraft.
Erhvervelsestidspunktet regnes altid fra den, efter erhvervelsen, førstkommende 1. januar. Gravstedet og brugsretten erhverves for 15 år for urner og for 25 år for kister (fredningsperioden). Herefter, eller i forbindelse med evt. efterfølgende nedsættelse af kiste/urne, viderekøbes gravstedet ved ny indbetaling for pleje af arealet for en årrække.
 
Anonym urnefællesgrav:
Urnefællesgrav er helt anonym. Det er ikke muligt at placere hverken gravsten eller planter. På arealet kan der dog anbringes buketter. Visne blomster fjernes af kirkegårdens gartnere.
Familie og pårørende kan almindeligvis ikke deltage ved urnenedsættelsen, og placeringen af urnen markeres ikke og vil ikke senere blive oplyst.
Gravstedet kan kun erhverves for en fredningsperiode - 15 år- fra sidste urnenedsættelse.