Gudstjenester

Dato Navn Husby Sdr. Nissum Thorsminde
18. februar 2018 1. s.e.fasten 9.00 (Jesper W. Andersen) - -
25. februar 2018 3. s.e.fasten - 10.30 9.00