Husby Kirke

Husby kirke ligger ca. 3 km fra Vesterhavet. Kirkens omgivelser har ændret sig afgørende i nyere tid. Tidligere lå kirken åbent mod vest, hvor de høje klitter og store strækninger med flyvesand, satte sit præg på landskabet. Kirkens nabo mod nord vest er i dag Husby Klitplantage(påbegyndt 1859).
Den romanske kvaderstenskirke er som egnens øvrige kirker bygget i 1200 – tallet. I senmiddelalderen er der tilføjet et tårn mod vest. Tårnets udseende, med fire spidsgavle og det høje spir, gør, at det ikke forveksles med egnens øvrige kirketårne. Det gjorde i ældre tid kirken velegnet som sømærke.
Husby kirkes indre er helt enkelt, uden nogen særlig udsmykning, men fremtræder smukt og roligt. Kirkens 3 lysekroner, som er uden el, bærer hver især 16 stearinlys og er skænket til kirken i 1915.

I tårnrummet findes et Husted – orgel fra 2011.
Til venstre for korbuen ses et stort krucifiks fra sengotisk tid.
Til højre for korbuen findes prædikestolen og lydhimlen fra 1590-1600. Lydhimlens motiv er en due, - Helligåndens symbol.
Kirkens altertavle stammer fra 1500-tallet. Det vides ikke, hvad der var altertavlens oprindelige motiv. Omkring år 1700 forærede Gregers Daa, (godsejer på bl.a. Udstrup og Pallisbjerg) kirke en billede af forklarelsen på bjerget. Dette motiv blev i 1846 erstattet af det nuværende billede af Jesu opstandelse, malet af Hermansen, Flensborg i 1846.
Altertavlens fløje har tidligere billeder, hvor der nu er skriftsteder fra Johannes-evangeliet.
Den store granit døbefont er placeret midtfor i koret. Kummen er foroven og forneden omgivet af en tilhugget tovsnoning, hvorimellem strækker sig lodrette tovstave, hvor ved er dannet ikke mindre end 24 lige store arkader kummen rundt.
Foden er også arkadepyntet, hviler på en opmuret forhøjning af klinker, af den slags korgulvet består af.
Salmedigteren K.L. Aastrup (1899-1980) var pastorats præst i perioden 1923-1949. Aastrup regnes i dag for d.20.årh.s mest betydningsfulde, danske salmedigter. I Den danske Salmebog er han repræsenteret med 22 salmer. Aastrup ligger begravet ud for korets sydmur.
I kirkegårdens nordøstlige hjørne findes 4 mindesten over allierede piloter og søfolk, omkommet under 1. og 2.verdenskrig.
Der findes flere flotte og særprægede gravminder/kunstværker på Husby kirkegård.