Sdr. Nissum Kirke

Som et vartegn over Sønder Nissum ligger kirken placeret ved kystvejen mellem de to vestlige tilkørselsveje til vor lille by.
Sønder Nissum Kirke set fra sydvest.
Kirken der fremstår delvis hvidkalket er opført i romansk stil af granitkvadre, munkesten samt lokalt producerede sten. Tårnet er i sengotisk stil. Såvel skib, kor som tårn er blytækt. Soklen er skråkantkvadre med rille. Våbenhuset er fra 1800-tallet og benyttes som ligkapel.
Indgang til kirken gennem tårnrummet, hvor en gravsten over forpagter på Udstrup Peder Christensen Brølund død1758, og 2 hustruer kan ses.

Gravsten over forpagter på Udstrup Peder Christensen Brølund
I kirkeskibets nordvæg er en tilmuret dør.
Kirken er renoveret i de senere år og 2008 blev et nyt orgel bygget af Bruno Christensen og sønner.
Til højre for indgangsdøren ses en fin gammel kirkebøsse.
Kirkeskibet har bjælke/bræddeloft og er enkelt udstyret med et krucifiks fra 1700-tallet som ses til venstre for den runde korbue med profilerede kragbånd.
Kurcifiks
Den runde korbue.
Til højre for korbuen findes prædikestol og lydhimmel som er et renæssancearbejde fra begyndelsen af 1600-tallet. Arkadefelterne er smykket med evangelistmalerier.
Prædikestol og lydhimmel
Prædikestol
På det smukke oprindelige kvadermurede alterbord står en interessant trefløjet altertavle fra1587 (oprindelig skænket til Stadil Kirke af Ove Vognsøn, Søndervang).
Midterfeltets maleri der forestiller nadveren er fra 1845, mens fløjfelterne er oprindelige sengotiske malerier. Motiverne er Bebudelsen, Kristi fødsel, Gravlæggelsen og Opstandelsen.
Den sidste nadver
Bebudelsen
Kristi fødsel
Gravlæggelsen
Opstandelsen
Døbefonten er af granit i romansk vestjysk stil.
Døbefonten
På kirkegården mod nord findes en støbejernsplade fra 1868 og et mindesmærke over de omkomne fra de engelske orlogsskibe Sct. George og Defence’s forlis julenat 1811, hvor 1700 engelske søfolk druknede.
Mindesmærke for de omkomne på Sct. George og Defence
Ikke langt derfra findes mindesten over 10 engelske og canadiske piloter og søfolk der mistede livet under 2. Verdenskrig.
Mindesten over 10 engelske og canadiske piloter og søfolk