Thorsminde Kirke

Thorsminde Kirke er indrettet i et tidligere redningsbådhus og blev indviet den 12. november 1939. I dag fremstår kirken velplejet og i er al sin enkelhed en smuk oplevelse, som giver de perfekte rammer om gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Altertavlen og prædikestolen kom oprindeligt fra Thyborøn Kirke. Altertavlen fra 1908 er udført af Johan Christoffer Mielche.Døbefonten stammer fra Skærum Kloster. Den har tidligere bl.a. tjent som vandingstrug for kvæg.De tre smukke mosaikruder er udført af kunstneren Erik Winkler.
Nord for kirken er en mindesten med plader med navne på dem, der blev på havet. Der er mindeplader for 15 fiskere. 9 omkom den 14. februar 1979 ved en overisningsulykke.
Endvidere findes en urnekirkegård med et samlende stenmonument. Såvel mindestenen som urnemonumentet er udført af billedhugger Ejgil Westergaard.