Kirkegårdstakster

Her ses et skema over, hvad en vedligeholdelse indeholder. Nedenfor ses taksterne for Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde kirker og kirkegårde. 

Vedligeholdelse:

Takster: