Konfirmation

Går man i 7. klasse har man mulighed for at modtage konfirmandundervisning med efterfølgende konfirmation. Er man i målgruppen og bosiddende i et vore kirkesogne, vil man modtage en tilmeldingsblanket. Og oplysning om undervisningens start. Blanketten udfyldes og afleveres første undervisningsdag.

Det er frivilligt om man vil konfirmeres. Man kan også vælge at deltage i undervisningen og fravælge konfirmationen. Vil man konfirmeres er der regler der skal efterfølges. Siger man ja tak til konfirmationsundervisning, har man mødepligt og der er krav om, at man går i kirke mindst 8-10 gange i løbet af undervisningsforløbet.

Konfirmandundervisning finder sted i præsteboligen Græmvej 2, Husby, 6990 Ulfborg.

Selve konfirmationen finder sted under gudstjenesten den sidste søndag inden St. Bededag i Thorsminde kirke og søndagen efter St. Bededag i Husby og Sdr. Nissum kirker.

Du kan få flere relevante oplysninger om konfirmationen på folkekirken.dk.