Links

Folkekirkens hjemmeside

Læs mere om den danske folkekirke

Besøg hjemmesiden

Kirkeministeriet

Kirkestatistik på danmarksstatistik

Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige handlinger, bl.a. dåb, konfirmationer og begravelser.

Besøg hjemmesiden

Ribe stifts hjemmeside

Ribe Stift består administrativt af 3 dele: Bispeembedet, Stiftsøvrigheden og stiftsadministrationen. Bispeembedet er biskoppen med den myndighed som følger heraf. Stiftsøvrigheden er biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsadministrationen bistår biskoppen og stiftsøvrigheden med varetagelse af de daglige opgaver.

Besøg hjemmesiden

Sogn.dk

Læs mere om de danske sogne

Besøg hjemmesiden