Medlemskab

Indmeldelse

Ved dåben bliver man optaget i Den Danske Folkekirke. Man er dermed medlem.
Er man allerede døbt, og senere udmeldt af Den Danske Folkekirke, kan indmeldelse/genindtræden finde sted ved personlig henvendelse til sognepræsten.

Udmeldelse

Ønsker man at udmelde sig af folkekirken, kan man henvende sig hos sognepræsten, eller man kan sende en skriftlig anmodning om udmeldelse hertil.
Folkeregisteret får besked om udmeldelsen, og kirkekontoret udfærdiger en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af folkekirken.

Før du melder dig ud af folkekirken, skal du overveje følgende:

Som udmeldt har du ikke længere ret til at få foretaget kirkelige handlinger (dåb, vielse eller begravelse) ved folkekirkens præster.

Det får bl.a. betydning for dine nærmeste den dag, hvor du skal begraves, da der som udgangspunkt ikke vil være en præst med. Det vil desuden blive en del dyrere f.eks. at benytte kapellet og anskaffe et gravsted. Derfor er det vigtigt, at du fortæller nærmeste pårørende, at du har meldt dig ud af folkekirken.

Skulle du på et tidspunkt fortryde din beslutning, eller har du bare lyst til at få en samtale, er du altid velkommen til at henvende dig til sognepræsten.