Navneændring

Der skal som udgangspunkt betales gebyr for alle ansøgninger om navneændring. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft.

Hvis du søger om navneændring for flere personer, skal du betale gebyr for hver person.

Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for. 

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Der ansøges elektronisk om navneændring på borger.dk.